-2020

Documentary Kond by Harutyun Khachatryan (1987) Վաւերագրող(Documentarist) by Harutyun Khachatryan(2003) Man with a Movie Camera by Dziga Vertov(1929) Drama Քամին ունայնութեան(Wind of Oblivion) by Harutyun Khachatryan, Mikayel Stamboltsyan(1990) Lolita by by Stanley Kubrick(1962) Crime, Romance Lolita by Adrian Lyne(1997) Saraband by Ingmar Bergman(2003) Shame by Steve McQueen(2011) Amour by Michael Haneke(2012) August: Osage County by John Wells(2013) Nymphomaniac: Vol. I, II by Lars von Trier(2013) 45 Years by Andrew Haigh(2015)

2021(թարմացուող)

տեղ֊տեղ հնարաւոր են սփոյլներ, հետեւաբար՝ զգուշացէք Drama I’m Thinking of Ending Things by Charlie Kaufman(2020) Shutter Island by Martin Scorsese (2010) Thriller նախ երեւի սխալ պահ էի ընտրել նայելու համար, քանի որ չեմ սիրում կարդալ նկարագրութեան մասը՝ նախքան դիտելը։ ծանր ֆիլմ էր։ երբ արդէն հասնում էր ֆիլմն իր ամփոփմանը՝ կառավարութեան մասին զրոյցը հիասթափեցնող էր, քանի որ կափսոսայի, երբ նման ընթացքով ֆիլմը գնար դէպի նման ծեծուած աւարտ։ չնայած նրան, որ ֆիլմի աւարտը կրկին դասական էր, չնայած ոչ էնքան դաւադրական, ոնց նշածս, բայց ֆիլմի արժէքը չգցեց բնաւ։ երեւի հուշումները, որոնք ֆիլմի ողջ ընթացքում երեւում էին՝ լրիւ կպան իրար, դա էր պատճառը։ իսկ վերջին երկխօսութիւնը վերջն էր.